Odvjetnik u Belgiji
Cilj ovih stranica je pružiti široki uvid u neka važna polja belgijskog pravnog sistema te belgijskog poreznog sistema za osobe koje su nedavno došle u Belgiju ili koje su zainteresirane za belgijsko pravo.

Uvjeti za smanjivanje poreza na promet nekretnina u Bruxellesu : Novi zakon stupa na snagu početkom 2017. godine

Uto., 20.12.2016.
Uvjeti za smanjivanje poreza na promet nekretnina u Bruxellesu : Novi zakon stupa na snagu početkom 2017. godine

Za dobar dio kupaca, početni troškovi kod kupnje stana ili kuće u Bruxellesu će se dosta smanjiti od početka 2017. Tada stupa na snagu novi zakon (ordonnance) koji će istovremeno ukinuti do tada postojeći bonus logement.

Podsjećam da je uobičajeni porez na promet nekretnina (droits d'enregistrements) u Bruxellesu 12,5 %. Do početka 2017., ukoliko se ispune neki osnovni uvjeti neće se plaćati porez na promet nekretnina na prvih 60.000 €. što smanjuje porez za 6.000 €.

Uzmimo primjer stana u Bruxellesu čija je cijena 300.000 €. Porez na promet nekretnina će koštati 300.000 – 60.000 = 240.000 X 12,5 % = 30.000 €.

Od 1.1.2017., neće se plaćati porez na promet nekretnina na prvih 175.000 €. U gore navedenom primjeru, porez na promet nekretnina će biti samo 15.625 € (300.000 – 175.000 = 125.000 X 12,5 %).

Za dobar dio kupaca, uvjeti koji moraju biti ispunjeni za smanjivanje poreza na promet nekretnina ne bi trebali biti komplicirani:

- nekretnina mora bitipredodređena za stanovanje (stan ili kuća);

- kupoprodajna cijena ne smije biti veća od 500.000 € (to bi moglo imati kao posljedicu smanjivanje cijena nekretnina koje se prodaju od te cijene). Uvijek je opasno (i naravno kažnjivo) simulirati cijenu nižu od stvarno plaćene, tako da nije preporučljivo dogovarati dio cijene “ispod stola”;

- nekretnina mora biti u jednoj od 19 bruxelleskih općina;

- nekretnina mora biti kupljena u cijelosti (što znači npr. da ne može biti kupljena kao uzufruktus, stvarno pravo na tuđoj svari koje daje ovlašteniku osobno pravo upotrebljavanja tuđe stvari i crpljenja njenih plodova) ;

- kupac ne smije biti vlasnik drugog stana ili kuće (u Belgiji ili u inozemstvu) na dan potpisivanja javno bilježničkog ugovora;

- kupac, ili svi kupci ako ih ima više, moraju u roku od dvije godine prenijeti prebivalište na tu nekretninu (rok je 3 godine ukoliko se radi o kupnji nekretnine koja je u izgradnji);

- kupac mora u toj nekretnini zadržati prebivalište 5 godina.

One, koji eventualno razmišljaju o kupnji nekretnine, treba podsjetiti da prije razmatranja bilo kakve ponude treba biti siguran da ta nekretnina ispunjava sve uvjete (i legalne i one koje si je kupac sam predodredio).

Napiši komentar
Komentirajte prvi!
Besplatni
pravni savjeti
za državljane RH

U Veleposlanstvu,
svakog prvog četvrtka u mjesecu

Gdje se nalazimo?

Koristimo kolačiće

Kolačiće (eng. cookies) koristimo kako bismo Vam pružili što bolje korisničko iskustvo, prikaz sustava navigacije i sl. Također koristimo i Google Analytics, koji sam, kao i mnoge druge stranice - koriste kolačiće.
Za više informacija pogledajte dokumente iz EU direktive za e-Privacy.

Nastavkom korištenja stranica slažete se da možemo postavljati ove vrste kolačića na vašem uređaju/računalu.

U redu Izbriši kolačiće